Hanke mahdollistaa uusien juomatuotteiden kehittämisen uutta teknologiaa hyödyntämällä

Hankkeen avulla Oy Gust. Ranin kartoittaa ja analysoi kuluttajakäyttäytymisessä tapahtuvaa muutosta, investoi uuteen teknologiaan sekä kehittää kuluttajatrendien mukaisesti tuoteportfoliotaan.

Markkinadatan ja uuden teknologian hyödyntäminen tuotekehityksessä avaa uudet mahdollisuudet kehittää tuotteita vastaamaan kuluttajakysyntää ja näin vahvistamaan yrityksen markkina-asemaa kotimaassa ja ulkomailla. Lisäksi tavoitteena on ottaa käyttöön FSSC 22000 elintarviketurvallisuusjärjestelmä, joka on keskeisessä roolissa elintarvikealan liiketoiminnan riskienhallinnassa.