Lignell & Piispasen vastuullisuus ja politiikat

Laatupolitiikka

Laatupolitiikkaamme ohjaa neljä peruskiveä

  1. Asiakaslähtöinen toimintamalli on kaiken perusta, jota noudattamalla voimme täyttää asiakkaan odotukset ja tarpeet.
  2. Osaava, koulutettu ja motivoitunut henkilökunta on avainasemassa korkean laadun kehittämisessä, jatkuvassa parantamisessa ja ylläpidossa. Ihmisoikeuksien ja hyvien työolojen toteutuminen on edellytys sekä meille, että kumppaneillemme. 
  3. Vastuullisuus ohjaa toimintaamme ja näkyy toiminnassamme kaikilla tasoilla. Huomioimme laatupolitiikasta viestimisen sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä.
  4. Lakien, asetusten ja toimialan sääntöjen huomioiminen ja noudattaminen on perusedellytys vastuulliselle liiketoiminnalle.

Elin­tarvike­turvallisuus­politiikka

Elintarviketurvallisuus on toimintamme keskiössä ja sitä tukevat omavalvonta- ja HACCP-järjestelmä, sekä FSSC22000 elintarviketurvallisuusjärjestelmä.

Elintarviketurvallisuusjärjestelmien ylläpidolla, kehittämisellä ja jatkuvalla parantamisella varmistamme sen, että kuluttajat ja asiakkaamme voivat nauttia tuotteistamme vastuullisesti ja turvallisesti. Samaa edellytämme myös yhteistyökumppaneiltamme, läpi koko arvoketjun. 

Ympäristö­politiikka

”Metsästä lasiin -filosofia ohjaa vahvasti tuotekehitystämme ja luonto on lähellä sydäntämme. Filosofia näkyy myös vastuullisessa raaka-ainehankinnassa. Käyttämämme materiaalit ovat kierrätettäviä ja pyrimme vähentämään hävikkiä, sekä veden ja sähkön kulutusta. Sitoutumisemme ruokahävikin vähentämiseen on olennainen osa ympäristöpolitiikkaamme ja tavoitteenamme on tehokkaasti hallita resursseja sekä omassa toiminnassamme että koko toimitusketjussamme. Hiilijalanjäljen pienentäminen on tärkeässä osassa arkeamme.”